skip to Main Content

Filosofi i børnehøjde – at lege med ord og tanker

[Artikel fra  Børns Hverdag nr 1/2021,,side 26-27, af Rie Skovgaard/ Forlaget Aksel]

Fra de er ganske små, kan børn motiveres til leg med ord og tanker og dermed udvikle deres evner til kritisk og filosofisk tænkning.

Filosofi i børnehøjde

Spørge Jørgen plagede alle med sin spørgen: ”Hvorfor har en buko ingen vinger?”, ”Hvorfor er jeg ikke ble’t en kat?”. Netop den slags undren og spørgen ind til hvorfor er det, som kendetegner filosofisk tænkning. Og det er præcis det samme spørgsmål, voksne filosoffer stiller.

Filosofi betyder kærlighed til viden. Filosofisk tænkning, når det er bedst, er når barnet får lov at blive ved at spørge og komme derud hvor der ikke bare findes ét svar. Hvad er en superhelt? Hvad er en god ven? Hvad er lykke? Hvad er uendeligt?

Børn kan mødes i filosofien på tværs af deres styrker

At filosofere er en måde at tale med hinanden på, hvor den vigtigste lære er at forholde sig til, hvad der bliver sagt, og ikke hvem der siger det. Leg med ord og tanker er for alle; den, der løber hurtigt, men er bange for at klatre højt, den, der tegner flot, men snubler i de lange ord.

Leg med ord og tanker kan skabe et meningsfuldt fællesskab mellem børn, hvor de forbindes af deres tanker om verden. Når børn begynder at tænke filosofiske tanker sammen med andre, vil de opleve, at mennesker oplever og opfatter ting forskelligt. Børnene vil forstå, at de ikke er alene, men indgår i fællesskaber og relationer, der interagerer og er afhængige af hinanden.

Ved den filosofiske samtaleleg skal børn have tid og rum til at tænke kreative tanker og sætte ord på tanker, som ikke nødvendigvis kun har ét svar. Når der ikke er entydige svar og løsninger på alt, vil de selv hige efter svar og finde på nye og unikke løsninger på problemstillinger. Denne evne kan overføres til andre situationer, som livet byder dem.

Ved at tænke selv og stille spørgsmål, danner barnet sig en egen opfattelse af tro, adfærd og værdier.

Gør det at tænke til en leg

Filosofi er for både børn og voksne. At stimulere børn til at filosofere kan foregå gennem faciliteret leg, hvor vi som voksne tager hensyn til barnets kognitive udvikling. Ved at tilpasse spørgsmål og tanker til barnets udvikling, og tage hensyn til, hvor barnet er mentalt, kan det gøres til en leg med ord og tanker at filosofere. Kickstart tankelegen med en fortælling, bog eller lille film og følg så op med et spørgsmål. Børn er gode til at indgå i fantasiverdener og udfordre egen forestillingsevne, særligt hvis legen faciliteres i et trygt rum.

Som voksen kan du give barnet et frirum, der ikke er større end barnet kan overskue, og hvor intet spørgsmål eller svar er forkert eller rigtigt. Den voksnes vigtigste rolle er derfor at skabe et miljø, hvor der er rum til undren og ord og tanker og at lytte.

Som voksen er vi bevidste om meta-niveauet ”at tænke på at tænke”. Børn behøver ikke være bevidste om, at de filosoferer. Deres refleksive og empatiske evner udvikles og trænes ubevidst gennem legen. Ligesom Karate Kid, der vokser bilerne og bliver mester til karate: ”Wax on, wax off”.

At filosofere er en måde at tale med hinanden på, hvor den vigtigste lære er at forholde sig til, hvad der bliver sagt, og ikke hvem der siger det.

Styrk barnets mentale udvikling gennem leg

Lad barnet stille sine egne spørgsmål, udvikle synspunkter og argumenter, og lad børn lære af hinanden og spejle sig i, hvordan andre oplever verden. Det er ikke et spørgsmål om at være klogere end andre. Spørgsmål stilles ikke for at finde svar, men for at stimulere nysgerrigheden om tingenes natur. At der ikke kun er ét svar, styrker barnets evne til at reflektere.

Ved at tænke selv og stille spørgsmål, danner barnet sig en egen opfattelse af tro, adfærd og værdier. Denne mentale udvikling gør barnet i stand til at undre sig og tænke kritisk – og dermed er vejen banet for, at barnet lærer at handle med hensyntagen til moral og etik.

Sådan kommer du i gang

Filosofiske spørgsmål er den slags spørgsmål, der hele tiden danner nye tanker. Som voksen er den vigtigste rolle at være nysgerrig og lyttende. Skab et rum hvor alt er tilladt. Intet er rigtigt eller forkert og I behøver ikke blive enige. Lyt interesseret og svar gerne med et nyt spørgsmål.

6 tips til at lege med ord og tanker

  1. Forudsætningen for en god leg er, at legen er frivillig. Hvis barnet ikke har lyst, så duer det ikke. Legen kan vare 5 minutter, eller så længe det er sjovt.
  2. Det kan være en god ide at starte med en historie og stille spørgsmål ud fra den. For helt små børn er det en god ide at bruge tegninger og billeder til at støtte den filosofiske samtale op ad. Så bliver det ikke helt så abstrakt. Brug gerne fortællinger, hvor dyr er hovedpersoner og spørgsmålene er børnevenlige.
  3. Svar med et spørgsmål i stedet for et svar og før barnet i en filosofisk retning. Start i det nære og kendte og lad så barnet finde sin egen vej.
    Eksempel; Hvis barnet lige har fået fortalt et eventyr, og barnet spørger: ”Hvorfor starter eventyr altid med ‘der var engang …?’”, kan du fx svare: “Hvad betyder, ‘der var engang’?” “Hvad er et eventyr?” “Hvem er med i eventyr?” “Kan du være med i et eventyr?” “Hvordan ender et eventyr?” “Hvad er lykke?”
  4. Tænkepauser. En enkel og effektiv måde til at skabe rum for filosofisk undren er tænkepauser. Skiftevis at tale og være stille. Give plads til at tankerne kan finde nye veje.
  5. Byt rundt på argumenterne, og se hvad der sker. ”Alle solsikker er blomster. Alle blomster er solsikker”. ”Alle mennesker er dyr. Alle dyr er mennesker”.
  6. Filosofiske emner udspringer gerne af etik og moral. I børnehøjde kan det være emner som følelser, venner, familie, drømme, drillerier, lykke, frihed, forurening, retfærdighed … og meget mere.

Sproget udvikles gennem legen

Leg med ord og tanker kan stimulere barnets sproglige udvikling ved at lære barnet nye ord (ordforråd). Barnet kan opfordres til at forklare sig, ved at sætte ord sammen i længere sætninger og bøje ordene (grammatik). Gennem dialog skabes en forståelse for indhold og budskab (sprogforståelse). Barnet lærer at deltage i samtaler på en hensigtsmæssig måde (kommunikation).

Materiale til videre leg med ord og tanker

Coala, Fabio (2016). Animeret kortfilm, 4:18 min. The Present – Official, YouTube.

Verastegui, Eduardo (2016). Animeret kortfilm uden tale, 4:41 min. Snack Attack. YouTube.

Hvis jeg var …

Lær dit barn at tænke over livets store og små spørgsmål. Bøgerne er helt enkle, med store farverige underfundige illustrationer og små naive tekster der åbner op for, at I kan have nogle gode øjeblikke sammen med samtale og tanker.

Læs mere
Bestil her
Back To Top